Χρυσιάνα Αντωνοπούλου


Γραφείο: Αθήνα
E-mail: cantonopoulou@axonaudit.gr

Νομικός Σύμβουλος


Δικηγόρος Παρ’ Αρείο Πάγω.
Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 2009.
Απόφοιτος Νομικής Αθηνών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου.
Κάτοχος μεταπτυχιακό τίτλου σπουδών στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Surrey της Αγγλίας. (LLM European Law, University of Surrey).
Εργασιακή εμπειρία στο Ποινικό, Εταιρικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο.
Από το 2016 είναι η Νομική Σύμβουλος στις εταιρείες:

  • UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.
  • UHY ΑΛΦΑ Λογιστική και Συμβουλευτική
  • ΑΞΩΝ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.

Κατά την περίοδο απασχόλησης της στην ΑΞΩΝ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. οργάνωσε το τμήμα GDPR της εταιρείας, παρέχοντας υπηρεσίες εφαρμογής του κανονισμού σε πολλές άλλες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες.