Χρήστος Αντωνόπουλος


Audit and Advisory Partner
Γραφείο:
Αθήνα
E-mail: cantonopoulos@axonaudit.gr
Τηλ.: 210 821175
Κιν.: 6936725698

O Χρήστος είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής και μέλος του ACCA. Εξειδικεύεται στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και έχει σημαντική εμπειρία σε μεγάλης κλίμακας συμβουλευτικά projects για διεθνείς ομίλους και τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων των αποτιμήσεων, due diligence, έργα πρώτης εφαρμογής IFRS, συγχωνεύσεων, εξαγορών και spin-offs, καθώς και προετοιμασίας συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.

Έχει αποφοιτήσει από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη συνέχεια απέκτησε το Masters in International Accountancy and Consultancy από το Πανεπιστήμιο του Reading με διάκριση. Ολοκλήρωσε το πρόγραμμα μαθημάτων του ΙΕΣΟΕΛ με τον υψηλότερο βαθμό πανελλαδικά και στη συνέχεια απέκτησε τον τίτλου του Ορκωτού.

Εργάστηκε για 13 χρόνια σε μια από της Big 4, τα μισά εκ των οποίων στο γραφείο της Νέας Υόρκης. Έχει ηγηθεί και συμμετάσχει σε μεγάλης κλίμακας projects διασφάλισης και συμβουλευτικής λογιστικής. Ο Χρήστος έχει εμπειρία και εξειδίκευση στους ακόλουθους κλάδους: Τραπεζικό, Βιομηχανικό Τομέα, Πετρέλαιο και Φυσικό Αέριο, Εξόρυξη Χρυσού, Τηλεπικοινωνίες, Τεχνολογία (start ups) και Εταιρείες Συμμετοχών, με δραστηριότητα στην Ευρώπη, στις ΗΠΑ, στην Ασία και στον Καναδά. Μάλιστα συμμετείχε ως σύμβουλος στο μεγαλύτερο IPO της Ασίας για το 2019.

Πιο συγκεκριμένα, έχει προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε πολλές διασυνοριακές συμφωνίες αγορών και πωλήσεων σε διάφορους τομείς, όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, και η αγορά τροφίμων, ενώ έχει συμμετάσχει και σε αρκετά projects αποτιμήσεων και τεχνικής λογιστικής για μεγάλες εταιρείες πριν από κάποια σημαντική συναλλαγή ή κατά την διάρκεια της προετοιμασίας γις την εισαγωγή τους σε διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές.