Ευθύμιος Κουτρουμπής


Γραφείο: Αθήνα
E-mail: ekoutroubis@axonaudit.gr
Τηλ.: 210 8211754
Fax.: 210 8256067
Ελεγκτικές υπηρεσίες:

  • Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις
  • Νοσοκομειακές Μονάδες
  • Ναυτιλιακές εταιρείες
  • Μεγάλες μονάδες βιομηχανικών & εμπορικών επιχειρήσεων
  • ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ
  • Δήμοι/ΔΕΥΑ
Μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών της Ελλάδας Ορκωτός Ελεγκτής και του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.

Εργάστηκε για 24 συνεχή χρόνια από το 1973 – 1997, στο Διεθνές Ελεγκτικό γραφείο “Moore Stephens Chartered Accountants- London’’, με ελεγκτική εμπειρία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Τον Σεπτέμβριο του 1997 ως και το 2001 ανέλαβε την θέση του Οικονομικού Διευθυντή της εισηγμένης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών εταιρείας «AXON Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών», με πεδίο δραστηριότητας την Υγεία και την Τεχνολογία.

Υπήρξε υπεύθυνος πλήθους ελέγχων σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων όπως Ξενοδοχεία, Νοσοκομεία, Ναυτιλιακές, Εμπορικές και Βιομηχανικές εταιρείες Ταξιδιωτικά γραφεία/πρακτορεία, καθώς επίσης σε μεγάλο αριθμό Δήμων και ΔΕΥΑ στην Ελλάδα

Από το 2001 έως σήμερα είναι συνεργάτης της εταιρείας «UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε.»
Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας