Ειρήνη Μαρία Ρέσκου


Γραφείο: Αθήνα
E-mail: mreskou@axonaudit.gr
Τηλ.: 210 8211754
Fax.: 210 8256067
Ελεγκτικές υπηρεσίες:

 • Τράπεζες
 • Εμπορικές
 • Παροχής υπηρεσιών
 • Ξενοδοχειακές
 • Ναυτιλιακές
 • Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας

Ορκωτός Ελεγκτής


Εκπαίδευση & Επαγγελματικά Προσόντα

 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών –Οικονομική των Επιχειρήσεων – Χρηματοοικονομική Κατεύθυνση
 • ΙΕΣΟΕΛ – Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ελεγκτική

Επαγγελματική Εμπειρία

 • 12/2008- σήμερα UHY ΑΞΩΝ Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε
 • 9/2005-10/2008 ΚPMG ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕ
 • 9/2003-8/2005 ΑΞΩΝ Ορκωτοί Ελεγκτές ΕΠΕ (υποκατάστημα Ρόδου)

Αντιπροσωπευτικά έργα

 • Συμμετοχή σε τακτικούς ελέγχους εταιρειών Ιδιωτικού και Δημοσίου ενδιαφέροντος (ΕΛΠ ,ΔΠΧΑ)
 • Συμμετοχή σε φορολογικούς ελέγχους εταιρειών (Ν.4174/2013)
 • Συμμετοχή σε διάφορους διαχειριστικούς ελέγχους συστημάτων εσωτερικού ελέγχου
 • Αξιολόγηση οργανωτικών δομών και συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.
 • Διενέργεια ελέγχων προγραμμάτων και λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε διάφορους οργανισμούς στην Ελλάδα

Αντιπροσωπευτικοί πελάτες
Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας ΕΚΠΑ, Hapag Lloyd Overseas Transport Hellas Sa, Ερμής Λάινς Διεθνείς Μεταφορές ΑΕ, Arkas Hellas Ναυτιλιακό Πρακτορείο ΑΕ, Gissco ΑΕ,.Blue Farm AE, Ηλίας & Σταύρος Κούρτης ΑΒΒΕΕ, Era Travel Ltd, Sunseeker Hellas , Ασπίς Πρόνοια ΑΕΓΑ & ΑΕΑΖ, Commercial Value κ.α.