Φορολογικές Υπηρεσίες

Η πολυπλοκότητα απαιτεί τεχνογνωσία

Ο κόσμος της φορολογίας συνήθως αποτελεί ένα δύσκολο και συνεχώς εξελισσόμενο ναρκοπέδιο πληροφοριών. Η διασφάλιση της σωστής στρατηγικής για την ανακούφιση της φορολογικής σας επιβάρυνσης και την επίτευξη των οικονομικών σας στόχων είναι αυτό που κάνουμε καλύτερα. Επιπλέον, το ελληνικό φορολογικό περιβάλλον είναι συνεχώς μεταβαλλόμενο και διαθέτει τουλάχιστον μία σημαντική σχετική νομοθετική πράξη ετησίως, κάτι που προκαλεί αβεβαιότητα και ανασφάλεια ακόμη και σε έμπειρους φοροτέχνες.

Το εξειδικευμένο φορολογικό μας τμήμα παρέχει φορολογικές υπηρεσίες σε πελάτες που κυμαίνονται από μεγάλες πολυεθνικές έως μονοπρόσωπες εταιρείες και ελεύθερους επαγγελματίες. Οι υπηρεσίες καλύπτουν όλες τις πτυχές της φορολογίας, από την προετοιμασία και την υποβολή δηλώσεων έως τον φορολογικό σχεδιασμό για την ελαχιστοποίηση των υποχρεώσεων από εξαγορές και πωλήσεις εταιρειών.

Σχέση με τις φορολογικές αρχές

Η σχέση με τις φορολογικές αρχές μπορεί να είναι δύσκολη. Μπορεί να προκύψουν αμφιβολίες σε σχέση με την ερμηνεία της φορολογικής νομοθεσίας και οι απόψεις των φορολογουμένων να είναι συχνά διαφορετικές από αυτές των φορολογικών αρχών.

Οι ειδικοί σε θέματα φορολογίας της UHY βοηθούν τους πελάτες τους στην προετοιμασία και την ερμηνεία κάθε φορολογικής απόφασης. Διαθέτουμε σημαντική εμπειρία στους φορολογικούς ελέγχους, υποστηρίζοντας τους πελάτες μας στην επικοινωνία τους με τις φορολογικές αρχές.

Προσφέροντας σημαντικά οικονομικά οφέλη για την επιχείρησή σας

Οι έξυπνες συμβουλές σχετικά με τον εταιρικό φορολογικό σχεδιασμό και τα θέματα ΦΠΑ και άλλων έμμεσων φόρων, μπορούν να σας βοηθήσουν να επιτύχετε πολύ σημαντικά οφέλη, όπως η μείωση των φορολογικών πληρωμών σας σε μεγάλες μεμονωμένες συναλλαγές στο ελάχιστο νόμιμο δυνατό.

Θα συνεργαστούμε μαζί σας και θα προσαρμόσουμε την προσφορά υπηρεσιών μας ώστε να ταιριάξει στις ανάγκες σας, διοτί τελικά εστιάζουμε σε εσάς και σας βοηθάμε.

Έχουμε εξειδίκευση σε:

  • Φόρο εταιρειών
  • Ενδοομιλική τιμολόγηση (transfer pricing)
  • Φορολογικές διαμάχες
  • Έμμεσους φόρους
  • Φορολογία ακινήτων
  • Αναδιάρθρωσεις φόρων
  • Προετοιμασία και υποβολή δηλώσεων
  • Διαγνωστική μελέτη φορολογικών υποχρεώσεων
  • Φορολογία που σχετίζεται με αγορές ή πωλήσεις επιχειρήσεων
  • Ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce)