Οι Άνθρωποί Μας

Senior Tax Partner
Γραφείο: Αθήνα
E-mail: eantonopoulos@axonaudit.gr

Audit and Advisory Partner
Γραφείο: Αθήνα
E-mail: cantonopoulos@axonaudit.gr

Partner
Γραφείο: Αθήνα
E-mail: ekoutroubis@axonaudit.gr

Partner
Γραφείο: Αθήνα
E-mail: dstamiris@axonaudit.gr

Νομικός Σύμβουλος
Γραφείο: Αθήνα
E-mail: cantonopoulou@axonaudit.gr

Audit Manager
Γραφείο: Αθήνα
E-mail: emichalaki@axonaudit.gr

Audit Manager
Γραφείο: Αθήνα
E-mail: mreskou@axonaudit.gr