Ξεκινάει η εφαρμογή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myDΑΤΑ

Ξεκινάει η εφαρμογή της ηλεκτρονικής πλατφόρμας myDΑΤΑ

Tης Ζωής Καμιναρίδη

Από 1η Απριλίου 2021, ξεκινάει το φιλόδοξο project ψηφιοποίησης των λογιστικών βιβλίων και συναλλαγών για όλες σχεδόν τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από την κατηγορία τήρησης των λογιστικών βιβλίων. Τα «Ηλεκτρονικά Βιβλία» της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αποτελούν ένα πολύ σημαντικό βήμα ψηφιακού μετασχηματισμού της Φορολογικής Διοίκησης και αναβάθμισης της σχέσης της με τις επιχειρήσεις.

Η εισαγωγή των Ηλεκτρονικών Βιβλίων επιφέρει δραστικές αλλαγές στην καθημερινή λειτουργία επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών, τόσο σε ότι αφορά την τιμολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών όσο και σε ότι αφορά την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων. Να τονισθεί ότι δεν υποκαθιστά την υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων αλλά αποτελεί μια γέφυρα πληροφορίας μεταξύ φορολογικών αρχών και επιχειρήσεων.

Τι είναι τα Ηλεκτρονικά Βιβλία;
Πρόκειται πρακτικά για “online λογιστικά βιβλία” των επιχειρήσεων, τα οποία θα τηρούνται υποχρεωτικά στους servers της ΑΑΔΕ, απεικονίζοντας το ετήσιο λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα αλλά και τις υποχρεώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Τι είναι η πλατφόρμα myDATA;
Η εισαγωγή του μέτρου των ηλεκτρονικών βιβλίων συνοδεύεται από την παρουσίαση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας myDATA (my Digital Accounting and Tax Application), στην οποία θα πρέπει να διαβιβάζονται όλα τα προβλεπόμενα παραστατικά εσόδων/εξόδων και λοιπών λογιστικών εγγραφών με σκοπό την αυτόματη ενημέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων.

Τι διαβιβάζεται στα Ηλεκτρονικά Βιβλία;
Στα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ:

  • Διαβιβάζεται και καταχωρείται η σύνοψη των Παραστατικών εσόδων / εξόδων των Επιχειρήσεων.
  • Γίνεται χαρακτηρισμός των καταχωρημένων συναλλαγών
  • Καταχωρούνται οι λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και του φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους.

Ποια είναι τα επόμενα βήματα;
Η Ζωή Καμιναρίδη, ειδική σε θέματα MyData, τονίζει «Η ψηφιοποίηση των εμπορικών συναλλαγών θα εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο και χρήμα  εξαλείφοντας επιπλέον διορθωτικές κινήσεις και ελαττώνοντας τα λάθη που οδηγούν σε επιβολή προστίμων. Ταυτόχρονα όμως η τήρηση των online λογιστικών βιβλίων εμπεριέχει αυξημένους κινδύνους και προκλήσεις, ειδικά κατά την πρώτη εφαρμογή. H UHY AXON Ορκωτοί Ελεγκτές κατανοώντας πλήρως τις αυξημένες απαιτήσεις για τις επιχειρήσεις, έχει καταρτίσει ένα πλάνο εφαρμογής της νέας νομοθεσίας σκοπεύοντας στην έγκαιρη λογιστική και φορολογική συμμόρφωση μέσω ενδεδειγμένων μηχανογραφικών λύσεων».

Η πραγματικότητα είναι ότι τα χρονοδιαγράμματα είναι πλέον στενά και απαιτείται σημαντικός όγκος προσπάθειας και τεχνογνωσίας για να προσδιοριστούν οι βέλτιστες λύσεις διαβίβασης των δεδομένων και για να επιτευχθεί η σωστή εφαρμογή του προγράμματος συνολικά, ανάλογα πάντα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης.

Σύμβουλος με εξειδικευμένη εμπειρία


Ζωή Καμιναρίδη

Διευθύντρια – Λογιστικές Συμβουλευτικές υπηρεσίες
Τηλ: 2108211754
E-mail: zkaminaridou@axonaudit.gr