Λίγα λόγια για εμάς

Ποιοι είμαστε

Η  UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 1996. Είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου Ορκωτών Ελεγκτών και Συμβούλων Επιχειρήσεων URBACH HACKER YOUNG INTERNATIONAL (UHY), που δραστηριοποιείται και παρέχει υπηρεσίες σε παγκόσμιο επίπεδο, απασχολώντας πάνω από 8.500 επαγγελματίες Ορκωτούς Ελεγκτές και Συμβούλους Επιχειρήσεων και αντιπροσωπεύεται σε περισσότερα από 270 γραφεία σε 100 χώρες παγκοσμίως.

Με το γραφείο μας στα Χανιά και τους συνεργάτες μας στην Ρόδο, παρέχουμε πλήρεις υπηρεσίες σε τομείς όπως:

Ελεγκτικές υπηρεσίες:

 • Τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι
 • Δέουσας επιμέλειας (due diligence)
 • Κανονιστικοί έλεγχοι
 • Έλεγχοι συμμόρφωσης
 • Έλεγχοι Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας, επιδοτουμένων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Φορολογικές υπηρεσίες

 • Ελέγχοι Φορολογικής συμμόρφωσης
 • Υπολογισμούς φορολογικών υποχρεώσεων
 • Ενδοομιλικές συναλλαγές (transfer pricing)
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με φορολογικές δηλώσεις

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

 • Χρηματοοικονομικές Συμβουλές και Εκτιμήσεις εταιρειών
 • Διαχείριση κινδύνων
 • Επιχειρηματικές λύσεις και σχέδια
 • Εποπτικούς ελέγχους συμμόρφωσης