Θέσεις Εργασίας

Στη UHY Άξων Ορκωτοί Ελεγκτές πιστεύουμε ότι σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό παγκόσμιο περιβάλλον, το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί για κάθε επιχείρηση τον πολυτιμότερο πόρο στην προσπάθειά της για κερδοφόρο ανάπτυξη.

Η UHY Άξων Ορκωτοί Ελεγκτές είναι χτισμένη πάνω σε γερά θεμέλια εμπιστοσύνης, επαγγελματισμού και συνεργασίας. Μας αρέσει να εργαζόμαστε με ανθρώπους που μοιράζονται τις ίδιες αρχές. Ανθρώπους που επιθυμούν να συμβάλουν θετικά και να συνεισφέρουν στην κοινωνία. Ανθρώπους που είναι αποφασισμένοι να κάνουν τη διαφορά στον κόσμο που ζούμε!

Αν αυτό σας ακούγεται ως πρόκληση, και είστε φοιτητές/τελειόφοιτοι ή επαγγελματίες με προϋπηρεσία, επισυνάψτε το βιογραφικό στην φόρμα υποβολής βιογραφικών.

Φόρμα Υποβολής Βιογραφικών


    Ενημέρωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Βιογραφικών