Εκπαιδευτικά Σεμινάρια 23-24 Οκτωβρίου 2020

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια 23-24 Οκτωβρίου 2020

Στο πλαίσιο της Συνεχούς Εκπαίδευσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, η εταιρεία μας διοργάνωσε διήμερο σεμινάριο στις 23 και 24 Οκτωβρίου 2020.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε online μέσω ειδικής πλατφόρμας και συμμετείχαν εκτός από τα στελέχη της εταιρείας μας και στελέχη άλλων ελεγκτικών εταιρειών.
Παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν επίκαιρα θέματα όπως:

  • Έλεγχος επενδυτικών σχεδίων και πιστοποίηση ολοκλήρωσης & έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων των νόμων 4399/2016 (Α΄ 117), 3908/2011 (Α΄ 8) 3299/2004 (Α΄ 261) και 2601/1998
  • IFRS 16 Leases («Μισθώσεις»)
  • MyData – Ηλεκτρονικά βιβλία – Οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων και η λειτουργία της πλατφόρμας
  • Αποτιμήσεις Εταιρειών