Εκπαιδευτικά Σεμινάρια 2-4 Δεκεμβρίου 2021

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια 2-4 Δεκεμβρίου 2021

Στο πλαίσιο της Συνεχούς Εκπαίδευσης των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, η εταιρεία μας διοργάνωσε διήμερο σεμινάριο στις 2, 3 και 4 Δεκεμβρίου 2021.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε online μέσω ειδικής πλατφόρμας και συμμετείχαν εκτός από τα στελέχη της εταιρείας μας και στελέχη άλλων ελεγκτικών εταιρειών.
Παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν επίκαιρα θέματα όπως: